تکثیر و پرورش زالوی طبی
گیلان لیرو

گیلان لیرو

گیلان لیرو ایلام

تکثیر و پرورش زالوی طبی
کلثوم خدایاری

کلثوم خدایاری

تکثیر و پرورش زالو ایلام

تکثیر و پرورش زالوی طبی
زالو پروران زالو

زالو پروران زالو

زالو پروران زالو بیرجند

تکثیر و پرورش زالوی طبی
مسعور بهارشاهی

مسعور بهارشاهی

تکثیر و پرورش زالو بیرجند

تکثیر و پرورش زالوی طبی
هیرودین

شرکت پویا بازرگان راه ابریشم

آدرس : همدان کیلومتر بیست جاده ملایر مزرعه هیرودین مدیر عامل : آقای متین فرهنگ پور