حوله بافی
مریم خراشادی

مریم خراشادی

تولید حوله بافی و پارچه بافی

حوله بافی
تولیدی وصال

تولیدی وصال

یکی از موفق ترین تولید کننده هاست در حال حاضر در حال افزایش فضا برای تولیدات بیشتر است از مهمترین دستاوردها بسته بندی و برند کردن حوله و پارچه و ... است در صورت حمایت توانایی افزایش افراد تحت پوشش را دارد به میزانی که بوجه و فضای کاری افزایش یابد.

حوله بافی
خانم کاوه

خانم کاوه

دارای زیرمجموعه کاری بیش از 100 نفر در حوزه آموزش این رشته شغلی فعال هستند و توانایی جذب افراد بیشتر در این حوزه وجود دارد کالاهای تولیدی را نیز در صورت عدم فروش خودشان می خرند.