معرق
دوناک

هلدینگ بین المللی صنایع دستی دوناک

فروش تخصصی ، صادرات ، فروش اینترنتی و حراجی بین المللی صنایع دستی فاخر ایرانی

معرق
آقای کاظمیان

آقای کاظمیان

اعلام نموده اند در اکثر نمایشگاه ها که مربوط به این رشته شغلی بوده فعالیت نموده ، دارای بازار مناسب و در صورت حمایت مالی و تسهیلاتی بصورت مستقیم میتواند تا 14 نفر را در این زمینه مشغول بکار نماید با توجه به مصاحبه می توان گفت تجربه مناسبی از مشاغل خانگی دارد. البته موارد گفته شده مربوط به همسر خانم عوض زاده می باشد و خود خانم عوض زاده 6 سال است به این کار اشتغال دارد.