فیلم ها

درراستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

قزوين

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

دوره آموزشی پخت 14 نوع شیرینی سنتی قزوین برگزار می شود

مدرس : سرکار خانم افشار کارشناس صنایع غذایی ومدرس دروههای پخت انواع شیرینی

4 ساعت فیلم آموزشی

متقاضیان می توانند بااستفاده از سایت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان قزوین به آدرس reg.jedu.ir به محتوای آموزشی این دوره دسترسی پیدا کنند.