طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ۹ استان پایلوت

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ۹ استان پایلوت

مطالعات و بررسی‌ها بیان‌گر آنست که اجرای مشاغل خانگی بر اساس الگوهای گذشته با مشكلات و موانع زیادی نظير: کم توجهی به توسعه فعاليتهاي شبکه‌اي، راهنمايي، مشاوره و ارزيابي متقاضيان، تنوع شيوه هاي آموزشي، اتصال به بازار، توسعه رشته‌هاي نوين، توجه به مزيت‌هاي نسبي و رقابتي، هدفمندي حمايتها، در فرآيند فعلي مشاغل خانگي مواجه است. به همین دلایل در الگوی جدید نواقص و حلقه‌های مفقوده شناسایی مورد بازنگري قرار گرفت. از سوی دیگر، مطالعات موجود نشان می‌دهد که مشاغل خانگی در کمک به افزایش توان اقتصادی خانوارها بویژه اقشار کم درآمد موثر می‌باشد.
با توجه به موارد فوق و قشر عظیم جمعیت بیکار در کشور، اجرای این طرح از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان به عنوان نهاد توسعه‌ای واگذار گردید.
 این طرح که در سه مرحله شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اشتغال در حوزه مشاغل خانگی در استان، توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار طراحی شده است، سعی در ایجاد اشتغال و پایدارسازی مشاغل موجود برای 20000 نفر در 9 استان دارد.

ثبت نام متقاضی ثبت نام پیشران

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ۹ استان پایلوت