فروشگاه‌های آنلاین

فروشگاه‌های آنلاین

در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، فروشگاه های اینترنتی معتبر سراسر کشور شناسایی و به عنوان پیشران طرح در اجرا و پیشبرد آن و جهت کمک به اتصال به بازار محصولات خانگی با جهاد دانشگاهی همکاری می نمایند. متقاضیان مشاغل خانگی بر اساس استانداردها و پیش نیازهای این فروشگاه ها محصولات خود را معرفی و جهت فروش در آنها عرضه می نمایند.

فروشگاه اینترنتی صنایع دستی رابین

فروشگاه اینترنتی صنایع دستی رابین

فروشگاه اینترنتی صنایع دستی رابین

دیدن سایت