طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در ۲۴ استان (مشاغل خانگی)

طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در ۲۴ استان (مشاغل خانگی)

معرفی طرح

عنوان :توانمند‌سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی
موضوع: اشتغال 6200 زن سرپرست خانوار در 24 استان کشور
کارفرما: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
ناظر طرح: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(معاونت توسعه اشتغال و کار آفرینی- دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی)
مجری: سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان(جهاد دانشگاهی) و واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در24 استان
جامعه هدف:
1-    زنان همسر فوت‌شده
2-    زنان مطلقه
3-    زنان دارای همسر ( زندانی، ازکارافتاده، معتاد، متواری، مفقود‌الاثر)
4-    دختران (هرگز ازدواج‌نکرده) بیکار 45 الی 55 سال
شرایط جامعه هدف
1-    زنان دارای همسر کم درآمد (کارگر فصلی و ...) و ساکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی (حاشیه نشین‌ها) مشمول این طرح نیستند.
2-    طرح شامل زنان تحت پوشش نهادهای حمایتی نبوده و صرفا افراد پشت نوبتی مهادهای مذکور مشمول این طرح خواهند بود.
3-    ضروری است اسناد سرپرست بودن زنان در چهار گروه یاد شده به تایید منابع ارائه اطلاعات رسیده باشد.
4-    سن زنان مشمول طرح باید حداکثر 55 سال باشد.
5-    افراد واجد شرایط ساکن در مناطق کم برخوردار استان در استفاده این طرح در اولویت قرار دارند.
6-    به منظور ممانعت از انتخاب سلیقه ای و تمرکز در یک یا دو گروه خاص، لازم است انتخاب افراد از این چهار گروه یاد شده متناسب با آمار گروه‌های فوق در استان باشد.
7-    افرادی که قبلا تسهیلات دریافت نموده اند و الان هیچ بدهی ندارند و بیکار هستند جزء جامعه آمار این طرح هستند. (فقط در سوابق این افراد بند استفاده از تسهیلات آورده شود)

ثبت نام متقاضی ثبت نام پیشران

طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در ۲۴ استان (مشاغل خانگی)