فیلم ها

درراستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان قزوین

قزوين

۱۳۹۹/۱۲/۰۲
درراستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان قزوین (موشن گرافی رسته شغلی خیاطی و چرم دست دوز)