فیلم ها

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان سمنان

سمنان

۱۴۰۰/۰۹/۱۷

گزارش رییس جهاد دانشگاهی استان سمنان از اجرای طرح ملی مشاغل خانگی درجلسه کارگروه اشتغال استانجلسه کارگروه اشتغال استان سمنان به ریاست استاندار سمنان و با حضور اعضای کارگروه و معاونین استاندار، فرمانداران ومدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شدو دکتر حسن رهایی ، رییس جهاد دانشگاهی استان سمنان گزارشی از اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دراین استان ارایه داد