فیلم ها

تشریح طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در برنامه زنده شبکه استانی همدان

همدان

۱۳۹۹/۰۷/۲۲

سرپرست جهاد دانشگاهی واحد همدان با حضور در برنامه زنده شبکه سیمای استان همدان به توضیح "طرح ملی توسعه مشاغل خانگی" پرداخت.

این برنامه شبانه سیمای مرکز همدان که از ابتدای فصل زمستان هر شب میهمان خانه های مخاطبان استانی است، با ارائه گزارش‌های موضوعی مردمی به بررسی مسائل تولید ، اشتغال و کارآفرینی استان می پردازد.