فیلم ها

وبینار گیاهان داوریی (1)

قزوين

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

عنوان وبینار : گیاهان دارویی (1)

استان برگزارکننده : قزوین

مدرس : جعفری

تاریخ برگزاری :1400/04/14

مخاطب:متقاضیان و ویرایشگری متون طرح ملی توسعه مشاغل خانگی