فیلم ها

وبینار گیاهان دارویی (2)

قزوين

۱۴۰۰/۰۸/۰۱

عنوان وبینار : گیاهان داوریی (2)

استان برگزار کننده : قزوین

مدرس : جعفری

تاریخ برگزاری : 1400/04/16

مخاطب: متقاضیان ویرایشگری طرح ملی توسعه مشاغل خانگی