فیلم ها

وبینار گیاهان دارویی (3)

قزوين

۱۴۰۰/۰۸/۰۸

عنوان وبینار : گیاهان دارویی

تاریخ برگزاری : 1400/04/21

استان برگزارکننده : قزوین

مخاطب: متقاضیان ویرایشگری متون طرح ملی توسعه مشاغل خانگی