اخبار

جلسه هم اندیشی با پیشران حوزه ملیله سازی در استان زنجان

زنجان

۱۳۹۹/۱۰/۲۴

متن کامل خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسه هم اندیشی  با پیشران حوزه ملیله سازی سرکار خانم حدادیان در جهاد دانشگاهی استان زنجان برگزار گردید.

مقرر گردید در زمینه های ارزیابی و توانمندسازی، شناخت متقاضیان و نیز اتصال به بازار آن ها، هماهنگی های لازم صورت پذیرد.