اخبار

در راستای همسان سازی و ترغیب طرف عرضه و تقاضای نیروی کار، وبینار تشریح طرح‌های ذیل برنامه سیاست‌های فعال بازارکار در استان برگزار شد.

کرمانشاه

۱۳۹۹/۱۰/۲۴

متن کامل خبر

این وبینار در تاریخ 1399/10/24 با همکاری پارک علم و فناوری کرمانشاه و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با سرفصل‌های طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، طرح مشوق بیمه کارفرمایی و طرح پرداخت یارانه دستمزد ویژه پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و واحدهای فناور برگزار شد. این وبینار که با ارائه رییس اداره اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خانم دکتر فروزان نظری انجام شد، بمنظور ترغیب طرف عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین معرفی طرح‌های ذیل برنامه سیاست‌های فعال بازارکار به پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان و واحدهای فناور ارائه گردید.
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجری گری معاونت آموزش جهاد دانشگاهی در 31 استان کشور با هدف مداخله هدفمند در مسیر ایجاد و توسعه کسب و کارهای خانگی و همچنین توانمندسازی صاحبان/مجریان مشاغل خانگی و اتصال به بازار آنان در 31 استان کشور در حال اجرا می‌باشد.