اخبار

تیم اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی زنجان از کارگاه ملیله سازی آقای زرک لو بازدید کرد.

زنجان

۱۳۹۹/۱۰/۲۴

متن کامل خبر

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تیم اجرایی جهاد دانشگاهی از یک کارگاه ملیله سازی بازدید کرد.

پس از تشریح کامل طرح ملی توسعه مشاغل خانگی توسط اعضای جهاددانشگاهی و نحوه همکاری  با پیشران ملیله سازی؛ جناب آقای زرک لو، مقرر گردید تا در زمینه های ارزیابی و توانمندسازی، شناخت متقاضیان و نیز اتصال به بازار آن ها، هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

در این راستا متقاضیان مشاغل خانگی جهت ارزیابی و استعدادسنجی به ایشان معرفی خواهند شد و پس از مشاوره، ارزیابی و استعدادسنجی توسط ایشان و همکارانشان، لیست نهایی متقاضیان این رشته جهت اتصال به پیشران و عقد قراردادهای لازم مشخص خواهد شد.