اخبار

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی مفاهیم کسب و کار و مشاغل خانگی توسط جهاد دانشگاهی لرستان

لرستان

۱۳۹۹/۱۰/۲۴

متن کامل خبر

اولین دوره کارگاه آموزش عمومی( مفاهیم کسب و کار و مشاغل خانگی) در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کار فرمایی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در 24 دی ماه 1399  ویژه پیشرانان و متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی برگزار شد.