اخبار

مشاغل خانگی نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری دارد

چهارمحال وبختيارئ

۱۳۹۹/۱۰/۲۴

متن کامل خبر

فرماندارشهرستان فارسان نقش آفرینی مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری استان را یادآور شد و اظهار کرد: مشاغل خانگی به طور قطع کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوار را به دنبال خواهد داشت.

فرماندار شهرستان فارسان با اشاره به اهمیت طرح مشاغل خانگی، اظهارکرد: با توجه به اینکه کشور درگیر تحریم‌های ظالمانه بوده و به تبع آن مشکلات عدیده ای از لحاظ درآمد برای خانواده ها ایجاد نموده است اجرای این طرح نه تنها کمک موثری به درآمد خانواده می باشد بلکه به کاهش نرخ بیکاری نیز می انجامد و از طرفی به رونق تولید و رفع نیاز داخلی و حتی کمک به صادرات و افزایش درآمد خانوار نیز منجر خواهد شد.

مرداس طاهری ضرورت حمایت از مشاغل خانگی را یادآور شد و افزایش درآمد خانوار و به دنبال آن رفاه خانواده ها، جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و دوری از آسیب‌های اجتماعی، کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها، رونق تولید و ایجاد اشتغال را از دیگر مزایای تحقق این مهم برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در راستای استقبال از این طرح ملی ، گفت: ایجاد بازارچه فروش محصولات، راه اندازی فروشگاه در فضای مجازی، تضمین خرید محصول به منظورایجاد انگیزه و پایداری اشتغال، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مناسب و استفاده از اساتید و مربیان مجرب، تزریق تسهیلات کم بهره، کیفی سازی محصولات تولیدی و برند سازی محصولات تولیدی می تواند در اجرای موفق این طرح کمک موثری باشد.

طاهری با اشاره به علاقه بانوان به درآمدزایی و ضرورت حمایت از آنان در اجرای این طرح، تصریح کرد: صنایع دستی در قالب مشاغل خانگی نقش موثری در درآمدزایی بانوان دارد که ممکن است با درآمد مطلوب، کل خانواده به آن شغل روی آورند.

فرماندار شهرستان فارسان همچنین آموزش کامل و بازآموزی در حین انجام کار، حمایت از متقاضی با اعطای تسهیلات و در نظر گرفتن بازار عرضه و فروش محصولات تولید شده را لازمه اجرای موفق این طرح دانست.

وی نقش آفرینی مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری استان را یادآور شد و اظهار کرد: چنانچه این طرح به صورت کامل با نظارت و حمایت دستگاه‌های اجرایی و همچنین رفع موانع تولید و البته ایجاد بازار فروش اجرا گردد به طور قطع کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوار را به دنبال خواهد داشت.

فرماندارشهرستان فارسان نقش آفرینی مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری استان را یادآور شد و اظهار کرد: مشاغل خانگی به طور قطع کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوار را به دنبال خواهد داشت.

فرماندار شهرستان فارسان با اشاره به اهمیت طرح مشاغل خانگی، اظهارکرد: با توجه به اینکه کشور درگیر تحریم‌های ظالمانه بوده و به تبع آن مشکلات عدیده ای از لحاظ درآمد برای خانواده ها ایجاد نموده است اجرای این طرح نه تنها کمک موثری به درآمد خانواده می باشد بلکه به کاهش نرخ بیکاری نیز می انجامد و از طرفی به رونق تولید و رفع نیاز داخلی و حتی کمک به صادرات و افزایش درآمد خانوار نیز منجر خواهد شد.

مرداس طاهری ضرورت حمایت از مشاغل خانگی را یادآور شد و افزایش درآمد خانوار و به دنبال آن رفاه خانواده ها، جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و دوری از آسیب‌های اجتماعی، کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها، رونق تولید و ایجاد اشتغال را از دیگر مزایای تحقق این مهم برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در راستای استقبال از این طرح ملی ، گفت: ایجاد بازارچه فروش محصولات، راه اندازی فروشگاه در فضای مجازی، تضمین خرید محصول به منظورایجاد انگیزه و پایداری اشتغال، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مناسب و استفاده از اساتید و مربیان مجرب، تزریق تسهیلات کم بهره، کیفی سازی محصولات تولیدی و برند سازی محصولات تولیدی می تواند در اجرای موفق این طرح کمک موثری باشد.

طاهری با اشاره به علاقه بانوان به درآمدزایی و ضرورت حمایت از آنان در اجرای این طرح، تصریح کرد: صنایع دستی در قالب مشاغل خانگی نقش موثری در درآمدزایی بانوان دارد که ممکن است با درآمد مطلوب، کل خانواده به آن شغل روی آورند.

فرماندار شهرستان فارسان همچنین آموزش کامل و بازآموزی در حین انجام کار، حمایت از متقاضی با اعطای تسهیلات و در نظر گرفتن بازار عرضه و فروش محصولات تولید شده را لازمه اجرای موفق این طرح دانست.

وی نقش آفرینی مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری استان را یادآور شد و اظهار کرد: چنانچه این طرح به صورت کامل با نظارت و حمایت دستگاه‌های اجرایی و همچنین رفع موانع تولید و البته ایجاد بازار فروش اجرا گردد به طور قطع کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوار را به دنبال خواهد داشت.