اخبار

نشست هم اندیشی اجرای فاز دوم و سوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان زنجان

زنجان

۱۳۹۹/۱۰/۲۷

متن کامل خبر

نشست هم اندیشی تیم اجرایی جهاددانشگاهی در راستای اجرای فاز دوم و سوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور رئیس جهاددانشگاهی استان برگزار گردید.

در این جلسه مدیر اجرایی پروژه به ارائه گزارشی از اجرای فاز اول طرح پرداختند و اقدامات انجام شده تا کنون در خصوص فاز دوم را تشریح و به برخی مسائل و درخواست های پیشرانان اشاره نمودند.

به دستور کامران جعفری، رئیس جهاددانشگاهی استان مقرر گردید خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا در تولید اخبار طرح ملی توسعه مشاغل خانگی نهایت همکاری را با تیم اجرایی طرح داشته باشند.