اخبار

اختصاص 20 غرفه استقرار پیشرانان طرح ملی مشاغل خانگی در بازارچه شهرداری ایلام

ايلام

۱۳۹۹/۱۰/۲۷

متن کامل خبر

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ایلام گفت: 20 غرفه جهت استقرار پیشرانان طرح ملی مشاغل خانگی در بازارچه شهرداری واقع در منطقه رزمندگان ایلام اختصاص می یابد.

 شهرام غریبی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ایلام در دیدار مسئول اشتغال جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام ضمن استقبال از طرح ملی مشاغل خانگی و اشاره به مشکلاتی که در حال حاضر بدلیل پرداخت تسهیلات و بدون نظارت کافی در حوزه کسب و کار ایجاد شده است این طرح را یک طرح حساب شده و کارشناسی شده خواند.

وی همچنین این طرح را برای ایجاد اشتغال پایدار دارای مزیت های خوبی عنوان کرد و گفت: ما برای اختصاص غرفه ها به متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی اعلام آمادگی می کنیم.

در این نشست همچنین مهندس یونس میرزایی مسئول اشتغال جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام به تشریح طرح ملی مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتمایی توسط مدیر اشتغال جهاد دانشگاهی ایلام و بررسی مشکلات حوزه مشاغل خانگی استان پرداخت و قانون مشاغل خانگی و بیان تکلیف قانونی شهرداریها در خصوص اختصاص فضای نمایشگاهی و کمک به ساماندهی مشاغل خانگی را یادآوری کرد.