اخبار

مشاوره عمومي متقاضيان طرح ملي توسعه مشاغل خانگي استان مركزي در حال برگزاري است

مرکزي

۱۳۹۹/۱۲/۰۴

خلاصه خبر

مشاوره عمومي 50 نفر از متقاضيان طرح ملي توسعه مشاغل خانگي با توجه به شرايط كرونا و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در دو گروه 25 نفره در سالن آمفي تئاتر جهاددانشگاهي استان مركزي برگزار شد.


متن کامل خبر

 بر اساس اين گزارش؛ مشاوره هاي عمومي متقاضيان طرح ملي توسعه مشاغل خانگي در راستاي مشاوره توجيهي طرح، اهميت مشاغل خانگي، اهميت اتصال به بازار، فاكتورهاي مهم در اتصال به بازار شامل بسته بندي، كيفيت و استانداردها، برند و مواد اوليه، ايجاد فروشگاه هاي مجازي، شبكه سازي و هم افزايي، ايجاد شغل و درآمد پايدار، خدمات توانمندسازي، راه اندازي كسب و كار مستقل، توسعه و ا رتقاء كسب و كار در آينده و تضمين فروش برگزار مي شود.

 

مشاوره هاي عمومي با حضور مشاوران و تكميل پرسشنامه مشاوره اي متقاضيان در حال انجام است.

 

 شايان ذكر است؛ طرح ملي توسعه مشاغل خانگي با كارفرمايي وزارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اجراي جهاددانشگاهي همزمان با سراسر كشور در استان مركزي در حال اجراست.