اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ابرکوه یزد

يزد

۱۳۹۹/۱۲/۰۴

خلاصه خبر

درجلسه عوامل اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان یزد با رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان ابرکوه بر لزوم همکاری بین بخشی در پیشبرد اهداف طرح عتاکید شد. ناصر زارع رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان ابرکوه گفت بنده معتقدم طرح بایستی در همه ابعاد پیگیری شود و پیشران ها عامل موثر و کارگشایی در ادامه روند طرح می توانند باشند. در این جلسه که با حضور پیشران ها، خیرین و معتمدین شهرستان ابرکوه شد در مورد شیوه ها و انعقاد تفاهم نامه های همکاری تبادل نظر شد.


متن کامل خبر

درجلسه عوامل اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان یزد با رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان ابرکوه بر لزوم همکاری بین بخشی در پیشبرد اهداف طرح عتاکید شد. ناصر زارع رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان ابرکوه گفت بنده معتقدم طرح بایستی در همه ابعاد پیگیری شود و پیشران ها عامل موثر و کارگشایی در ادامه روند طرح می توانند باشند. در این جلسه که با حضور پیشران ها، خیرین و معتمدین شهرستان ابرکوه شد در مورد شیوه ها و انعقاد تفاهم نامه های همکاری تبادل نظر شد.