اخبار

ایجاد شبکه های کارآمد و ارزش محور

سيستان وبلوچستان

۱۳۹۹/۱۲/۰۵

خلاصه خبر

دومین نشست هم اندیشی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی سیستان و بلوچستان با موضوع دپارتمان زنجیره ارزش و حضور اعضای کارگروه اشتغال برگزار گردید. مرتضی نوری ، مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان با اشاره به نظریه اقتصادهزینه مبادله و اثر آن در شبکه سازی طرح مشاغل خانگی در استان پرداخت و بیان داشت : میتوان با شناسایی گلوگاه ها و یافتن راه حل مناسب برای آن نمای رو به رشدی را متصور شد. از این رو برخی از اعضای نشست بعنوان کمیته تامین مواد اولیه انتخاب و مقرر شد نتایج کمیته به استحضار سایر اعضا نیز برسد.


متن کامل خبر

دومین نشست هم اندیشی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی سیستان و بلوچستان با موضوع دپارتمان زنجیره ارزش و حضور اعضای کارگروه اشتغال برگزار گردید. 
در ابتدای نشست حمید داودی راد ،کارشناس اجرایی طرح در استان ضمن عرض خیرمقدم به اعضاء ، به بیان روند و دستورکار نشست پرداخت.
مرتضی نوری ، مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان با اشاره به نظریه اقتصادهزینه مبادله و اثر آن در شبکه سازی طرح مشاغل خانگی در استان پرداخت و بیان داشت : میتوان با شناسایی گلوگاه ها و یافتن راه حل مناسب برای آن نمای رو به رشدی را متصور شد.

وی بیان داشت :  پنیر در پیتزا نقش همگن سازی عناصر تشکیل دهنده آن پیتزا را برعهده دارد در مسیر شبکه سازی سعی خواهد شد با رویکرد پنیرپیتزایی بستر همگنی را برای عناصر تشکیل دهنده آن اعم از تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، توزیع کنندگان و ... مهیا کرد از این رو دپارتمان های مطرح می تواند موثر باشد ، لذا با شکل دهی همدلانه و مشترک این دپارتمان ها فی مابین اعضای نشست میتواند امید شکل گیری یک کار منسجم و هم افزا را بدهد.  
در ادامه سایر اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند وتوافق شد روی دو دپارتمان تولید محتوا و تامین مواد اولیه بررسی بیشتری انجام گردد.
از این رو برخی از اعضای نشست بعنوان کمیته تامین مواد اولیه انتخاب و مقرر شد نتایج کمیته به استحضار سایر اعضا نیز برسد.