اخبار

تأمین دستگاه نخ‌ریس نیمه اتوماتیک برای متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی در استان ایلام

ايلام

۱۴۰۰/۰۱/۱۷

خلاصه خبر

جهاد دانشگاهی واحد ایلام به عنوان نهاد تسهیل‌گر اقدام به تامین ۵۰ دستگاه نخ ریس نیمه اتوماتیک برای متقاضیان این رشته کرد.


متن کامل خبر

جهاد دانشگاهی واحد ایلام به عنوان نهاد تسهیلگر اقدام به تامین ۵۰ دستگاه نخ ریس نیمه اتوماتیک برای متقاضیان این رشته کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال 1400 این تعداد دستگاه نخ ریس با راه اندازی سامانه www.tashahrshop.ir به متقاضیان این رشته تحویل داده می‌شود.

بیش از 460 متقاضی رشته نخ‌ریسی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان ایلام حضور دارند.

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اجرای جهاد دانشگاهی هم اکنون در سراسر کشور در حال اجراست.