اخبار

جلسه پیشران های استان البرز در بازارچه سیب

البرز

۱۴۰۰/۰۱/۱۸

خلاصه خبر

در راستای توسعه، بهبود کسب و کارهای خانگی و همکاری متقاضیان مشاغل خانگی،جلسه هماهنگی در بازارچه سیب  که بعنوان محل نمایشگاه و فروشگاه دائمی در استان البرز برگزار گردید


متن کامل خبر


در راستای توسعه، بهبود کسب و کارهای خانگی و همکاری متقاضیان مشاغل خانگی،جلسه هماهنگی در بازارچه سیب که بعنوان محل نمایشگاه و فروشگاه دائمی در استان البرز در نظر گرفته شده است با چهار گروه :

پیشران  های در حوزه های کشاورزی ، صنعت ، فرهنگ و هنر ، فرش و صنایع دستی با حضور کلیه عوامل

اجرایی و مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید پشیران ها محصولات خورد را در غرفه های مربوطه بصورت دائمی مستقر و جهت فروش قرار دهند.     

همچنین  مقرر گردید 33 غرفه بصورت موقت و 10 غرفه ثابت در اختیار پیشران ها قرار گیرد.