اخبار

بازاریابی به زبان ساده در مشاغل خانگی

سيستان وبلوچستان

۱۴۰۰/۰۱/۱۸

خلاصه خبر

وبینار آموزشی مشاغل خانگی با موضوع بازاریابی به زبان ساده برگزار گردید.


متن کامل خبر


در این وبینار موضوعاتی نظیر تعریف بازاریابی ، وصول مطالبات(تکنیک لامپ سوخته) مهندسی فروش ،مدیریت فروش ، مدیر توسعه فروش و بازاریابی  بیان شد.

و در ادامه در باب حد کفایت و جامعیت نگری در توزیع  اشاراتی انجام پذیرفت.