اخبار

برگزاری جلسه داخلی تیم اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در یزد

يزد

۱۴۰۰/۰۱/۱۸

خلاصه خبر

هم زمان با شروع سال 1400 ، اولین جلسه داخلی تیم اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان یزد در محل سازمان جهاددانشگاهی برگزار شد. در این جلسه در ابتدا راجع به فعالیت های انجام شده تا آخر سال 99 صحبت شد. همچنین در ادامه راجع به فرآیندهای لازم و اقدامات پیش‌رو جهت هرچه بهتر انجام شدن طرح، بحث و تبادل نظر شد.


متن کامل خبر

هم زمان با شروع سال 1400 ، اولین جلسه داخلی تیم اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان یزد در محل سازمان جهاددانشگاهی برگزار شد. در این جلسه در ابتدا راجع به فعالیت های انجام شده تا آخر سال 99 صحبت شد. همچنین در ادامه راجع به فرآیندهای لازم و اقدامات پیش‌رو جهت هرچه بهتر انجام شدن طرح، بحث و تبادل نظر شد.