اخبار

برگزاری جلسه با مسئول تسهیلات مشاغل خانگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص تسهیلات پیشرانان

خراسان رضوئ

۱۴۰۰/۰۳/۰۹

متن کامل خبر

در این جلسه که با حضور کارشناس محترم تسهیلات مشاغل خانگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، عامل توسعه شبکه­ های دست بافته­ های داری و دستگاهی و مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید در خصوص لیست ارائه شده جهت دریافت تسهیلات و بازدید از شهرستان­ها که در طرح مذکور فعالیت می کنند بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه ابتدا جناب آقای مهندس ایمانیان در خصوص شرایط دریافت تسهیلات توسط پیشرانان مواردی را مطرح و سپس تمام پیشرانان که تقاضای تسهیلات داشتند به تفکیک بررسی و در خصوص نحوه دریافت تسهیلات به جمعبندی رسیده شد. قابل ذکر است تعداد 28 پیشران جهت دریافت تسهیلات معرفی گردیدند و این افراد به 3 دسته تقسیم شده و مقرر شد هر دسته جهت دریافت تسهیلات  از 3 منبع اعتبارات مشاغل خانگی استان، اعتبارات مربوط به توافقنامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صندوق کارآفرینی امید و توافقنامه مربوط به جهاددانشگاهی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت گردد.همچنین جناب آقای احراری و جناب آقای سخدری در خصوص نحوه هزینه کرد این تسهیلات توسط پیشرانان توضیحاتی را ارائه دادند و موارد مورد توافق  به شرح زیر مصوب گردید.

  • مقرر شد لیست نهایی پیشرانان در سه نامه جداگانه جهت معرفی برای دریافت تسهیلات به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردد.
  • مقرر شد در نامه ارسالی برای معرفی پیشرانان طرح توجیهی کسب و کار مربوطه به پیوست ارائه گردد.
  • مقرر شد با توجه به سقف تسهیلات از منابع مشاغل خانگی استان که 2،500،000،000 ریال می ­باشد در معرفی افراد رعایت گردد.