اخبار

بازدید از کارگاه های اموزشی متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در شهرستان نیشابور و حومه

خراسان رضوئ

۱۴۰۰/۰۳/۰۹

متن کامل خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام می باشد بازدیدی از کارگاه های اموزشی متقاضیان طرح مشاغل خانگی در رشته های تابلو فرش، گیوه بافی، فیروزه تراشی، گلدوزی، بافتنی و پوشاک در شهرستان نیشابور و حومه انجام شد در این بازدید که با حضور جناب اقای مهندس ایمانیان از کارشناسان محترم اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی به عنوان کارفرما و تیم اجرایی طرح انجام گردید ایشان در جریان اقدامات انجام شده در خصوص طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قرار گرفتند و در خصوص برگزاری هرچه بهتر کارگاه های آموزشی موارد لازم را بیان فرمودند.