اخبار

ارائه مشاوره تخصصی در زمینه تولید و محاسبه بهای تمام شده محصولات در شبکه فراوری و بسته بندی خانگی محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

خراسان رضوئ

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

متن کامل خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است شبکه فراوری و بسته بندی خانگی محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی اقدام به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه تولید و محاسبه بهای تمام شده محصولات خانگی به تعدادی از پشتیبانان و تولیدکنندگان منطقه گلبهار و گلمکان نموده است. این بازدید و جلسه مشاوره در تاریخ 5 خردادماه برگزار گردید. در طی این جلسه نحوه قیمت گذاری محصولات و میزان سود از فروش محصول به تعدادی از پیشرانان آموزش داده شد.