اخبار

بازدید از پیشرانان شبکه فرآوری و بسته‌بندی خانگی محصولات کشاورزی در شهر گلمکان و گلبهار استان خراسان رضوی

خراسان رضوئ

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

متن کامل خبر

در تاریخ 20 اردیبهشت ماه در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی پس از انجام بازدید از تولیدکنندگان و پیشرانان شهر گلمکان و گلبهار که در زمینه فرآوری و بسته‌بندی خانگی محصولات کشاورزی  فعالیت دارند، اقدامات ذیل صورت گرفت:

ü     مشاوره در زمینه اخذ مجوز فعالیت به عنوان تولیدکننده خانگی

ü     ارائه راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید محصولات به شکل خانگی

ü     شبکه‌سازی و اتصال افراد مستقل به افراد پیشرو در شبکه

ü     مشاوره در خصوص نحوه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی

ü     مشاوره در خصوص نحوه بسته‌بندی محصولات

ü     مشاوره بازاریابی و فروش مجازی محصولات