اخبار

عقد قرارداد شبکه فرآوری و بسته‌بندی خانگی محصولات کشاورزی باهدف نظارت بر تولید محصولات با پژوهشکده صنایع غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

خراسان رضوئ

۱۴۰۰/۰۳/۱۱

متن کامل خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام می­­باشد، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی یک گام مهم در راستای توسعه شبکه فرآوری و بسته‌بندی خانگی محصولات کشاورزی برداشت. پس از برگزاری چندین جلسه هم‌اندیشی با پژوهشکده صنایع غذایی جهاد دانشگاهی و نهاد متولی حوزه فرآوری و بسته‌بندی محصولات خانگی (جهاد کشاورزی استان) در تاریخ 8 خردادماه 1400 قراردادی به منظور نظارت بر تولیدات شبکه و استانداردسازی تولیدات منعقد گردید. پیرو این قرارداد مقرر گردید تا پژوهشکده صنایع غذایی جهاد دانشگاهی خدمات ذیل را به اعضا این شبکه ارائه نماید:

  1. مشاوره در زمینه دریافت مجوز تولید خانگی فرآورده‌های کشاورزی
  2. کنترل کیفیت محصولات با انجام آزمایشات دوره‌ای
  3. نظارت بر فرآیند تولید به عنوان مسئول فنی شبکه