اخبار

جلسه مشاوره و هماهنگی با پیشران حوزه صنایع دستی

قزوين

۱۴۰۰/۰۷/۲۱

خلاصه خبر

جلسه مشاوره و همانگی با یکی از پیشران های فعال حوزه ساخت عروسک برگزار شد.


متن کامل خبر

 محبه گزارش دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان قزوین، طی جلسه‌ای که روز سه‌شنبه 1400/07/20 در دبیرخانه این طرح ملی برگزار شد، سرکار خانم محمدی یکی از پیشران های فعال در حوزه دوخت عروسک به بیان نقطه نظرات و دغدغه های خود پرداختند. در ادامه نکاتی از طرف مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به منظور رشد و ارتقای کسب و کار این بانوی کارآفرین در زمینه بسته‌بندی، فروش و بازاریابی و تبلیغات  مطرح شد که مورد استقبال ایشان قرار گرفت. سید مصطفی زرآبادی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی استان قزوین در ادامه افزود: این واحد آمادگی حود را مبنی بر فراهم ساختن هرگونه امکانات معنوی و مادی به منظور رشد و توسعه این همکاری ها به کار خواهد بست.