اخبار

جلسه مشاوره و هدایت یکی از فعالان در رسته شغلی خیاطی(مروارید بافی)

يزد

۱۴۰۰/۰۷/۲۱

خلاصه خبر

جلسه مشاوره و هدایت آقای زارع دبیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی یزد با خانم عبدلی از فعالان رسته خیاطی (مروارید بافی)در محل سازمان جهاد دانشگاهی یزد برگزار گردید .


متن کامل خبر

 به گزارش دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان یزد                                         
جلسه مشاوره و هدایت  آقای زارع دبیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی یزد با خانم عبدلی از فعالان رسته خیاطی (مروارید بافی)روز چهارشنبه 21 مهرماه 1400 در محل سازمان جهاد دانشگاهی یزد برگزار گردید .  دبیراجرایی طرح هدف از برگزاری این جلسه را هدایت و مشاوره متقاضی در زمینه کمیت و کیفیت محصولات ، تولید و فروش  ،توانمند سازی ،اتصال به مکان بازارها و هم چنین تهیه مواد اولیه ارزان و گسترش کسب و کار ایشان عنوان نمودند.