اخبار

به منظور بررسی روند اجرای طرح ملی مشاغل خانگی؛

چهارمحال وبختيارئ

۱۴۰۰/۰۷/۲۱

خلاصه خبر

به گزارش دبيرخانه طرح ملي توسعه مشاغل خانگي در جهاددانشگاهي استان چهارمحال و بختیاری، در راستاي عملياتي نمودن طرح ملي توسعه مشاغل خانگي در این استان؛ جلسه هم اندیشی مدیر اجرایی طرح توسعه مشاغل خانگی با معصومه خورشیدی، پیشران دست بافته های داری در چهارمحال و بختیاری به منظور بررسی روند اجرای طرح ملی مشاغل خانگی برگزار شد. طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مجری‌گری معاونت آموزش و کار آفرینی جهاد دانشگاهی در 31 استان کشور در حال برگزاری است.


متن کامل خبر

به گزارش دبيرخانه طرح ملي توسعه مشاغل خانگي در جهاددانشگاهي استان چهارمحال و بختیاری، در راستاي عملياتي نمودن طرح ملي توسعه مشاغل خانگي در این استان؛ جلسه هم اندیشی مدیر اجرایی طرح توسعه مشاغل خانگی با معصومه خورشیدی، پیشران دست بافته های داری در چهارمحال و بختیاری به منظور بررسی روند اجرای طرح ملی مشاغل خانگی برگزار شد.
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مجری‌گری معاونت آموزش و کار آفرینی جهاد دانشگاهی در 31 استان کشور در حال برگزاری است.