اخبار

انجام امور بیمه متقاضیان مشاغل خانگی در استان زنجان

زنجان

۱۴۰۰/۰۷/۲۲

خلاصه خبر

در راستای اجرای فاز دوم و سوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، به کارفرمایی و نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، نماینده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در جهاددانشگاهی زنجان حضور یافت.


متن کامل خبر

پس از پیگیری‌های انجام شده در خصوص ثبت بیمه متقاضیان مشاغل خانگی زنجان در صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، نماینده این صندوق در محل جهاددانشگاهی زنجان حضور یافته و ثبت قرارداد و امور مربوط به بیمه متقاضیان را انجام دادند. طی هماهنگی‌های انجام شده جهت تسریع در این امر و تسهیل در فرآیند موجود، مقرر گردید ایشان دو روز در هفته در محل جهاددانشگاهی حضور یافته و متقاضیان جهت انجام امور بیمه‌ای خود به جهاددانشگاهی مراجعه نمایند.