اخبار

برگزاری جلسه با مدیر رادیو برون مرزی صدا و سیمای استان خراسان رضوی

خراسان رضوئ

۱۴۰۰/۰۷/۲۶

خلاصه خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام می¬باشد روز یکشنبه مورخ 25 مهرماه 1400 جلسه ای در محل صدا و سیمای خراسان رضوی و بخش رادیو برون مرزی این سازمان برگزار گردید. در این جلسه که جناب اقای فرزادی مدیر رادیو برون مرزی استان و جناب آقای دکتر سخدری مدیر طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، جناب آقای احراری و سرکار خانم حیدرزاده عاملین شبکه های کسب و کار خانگی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی حضور داشتند در خصوص فرصت های رسانه ای برون مرزی رادیو و نحوه همکاری و بحث تبلیغات برای پیشرانان طرح از طریق رادیو در کشورهای همسایه بحث و تبادل نظر شد.


متن کامل خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام می­باشد روز یکشنبه مورخ 25 مهرماه 1400 جلسه ای در محل صدا و سیمای خراسان رضوی و بخش رادیو برون مرزی این سازمان برگزار گردید. در این جلسه که جناب اقای فرزادی مدیر رادیو برون مرزی استان و جناب آقای دکتر سخدری مدیر طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، جناب آقای احراری و سرکار خانم حیدرزاده عاملین شبکه های کسب و کار خانگی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی حضور داشتند در خصوص فرصت های رسانه ای برون مرزی رادیو و نحوه همکاری و بحث تبلیغات برای پیشرانان طرح از طریق رادیو در کشورهای همسایه بحث و تبادل نظر شد.