اخبار

جلسه مشاوره چرم دوزی با همکاری پیشران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم برگزار شد

قم

۱۴۰۰/۰۹/۰۳

خلاصه خبر

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم جلسه ای با حضور یاسر شریفی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم و آقای موسی زاده پیشران چرم دوزی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم و متقاضیان چرم دوزی برگزار شد.


متن کامل خبر

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم جلسه ای با حضور  یاسر شریفی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم و آقای موسی زاده پیشران چرم دوزی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم و متقاضیان چرم دوزی برگزار شد.

در این جلسه یاسر شریفی به ارائه مواردی در خصوص اخذ مجوزات مشاغل خانگی و کسب وکار و  نحوه شبکه ساز یو اخذ تسهیلات بانکی ارئه داد.

در ادامه موسی زاده به صورت تخصصی در حوزه مهارتی در حوزه تولید چرم و لویزکاری چرم و نیزطراحی چرم  و برش چرم و نیز بازار فعلی چرم و علاقه و سبک مشتری پسند این رسته شغلی مشاوره های لازم را به متقاضیان ارائه نمودند.

شایان ذکر است طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با اجرای جهاددانشگاهی در حال اجرا می باشد.