اخبار

برگزاری دوره مهارتی "گلیم بافی" برای 35 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی استان سمنان

سمنان

۱۴۰۰/۰۹/۰۴

خلاصه خبر

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان سمنان، دوره مهارتی "گلیم بافی" در یکی از روستاهای شهرستان شاهرود استان سمنان برگزار شد.


متن کامل خبر

در این دوره آموزش مهارتی 35 نفر از متقاضیان طرح طرح ملی مشاغل خانگی در یکی‌از روستاهای شهرستان شاهرود با حضور پیشران و مدرس طرح مهارت های گلیم بافی را فرا گرفتند.

این متقاضیان پیش از این، مرحله استعدادسنجی و مشاوره  های تخصصی را گذرانده اند.

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در حال اجرا است و بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ نفر در این طرح تحت پوشش قرار می گیرند.

این طرح در سه مرحله شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اشتغال در حوزه مشاغل خانگی در استان، توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار طراحی شده است.

در طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی که به کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توسط جهاددانشگاهی و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و کارآفرینان اجرامی شود، با انجام مطالعات ملی و بین المللی در خصوص مشاغل خانگی و آسیب شناسی طرحهای گذشته در این خصوص مدلی نوین طراحی شده است.