اخبار

بازدید از کارگاه جناب آقای اویسی پیشران شبکه فراوری و بسته بندی محصولات کشاورزی

خراسان رضوئ

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

خلاصه خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام می باشد روز سه شنبه مورخ 21 دی ماه 1400 بازدیدی از کارگاه و متقاضیان تحت پوشش جناب آقای اویسی پیشران شبکه فراوری و بسته بندی محصولات کشاورزی انجام گرفت ایشان دارای نام تجاری "فروشگاه روستا" می باشند در این بازدید که جناب آقای قاسمی کارشناس محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حضور داشتند از توانمندی ها و امکانات ایشان بازدید شد در این بازدید مقرر گردید تسهیلات مربوط به ایشان پیگیری گردد.


متن کامل خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام می­باشد روز سه شنبه مورخ 21 دی ماه 1400 بازدیدی از کارگاه و متقاضیان تحت پوشش جناب آقای اویسی پیشران شبکه فراوری و بسته بندی محصولات کشاورزی انجام گرفت ایشان دارای نام تجاری "فروشگاه روستا" می باشند در این بازدید که جناب آقای قاسمی کارشناس محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حضور داشتند از توانمندی ها و امکانات ایشان بازدید شد در این بازدید مقرر گردید تسهیلات مربوط به ایشان پیگیری گردد.