اخبار

برگزاري نشست توجيهي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي در استان مركزي

مرکزي

۱۳۹۹/۰۶/۲۶

نشست توجيهي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي، به همت ستفا مركزي و با حضور جمعي از بانوان شاغل در شهر توره و روستاهاي توابع برگزار شد.
 بر اساس اين گزارش؛ فاطمه غني پور مدير اجرايي اين طرح در استان مركزي در اين نشست، اظهاركرد: طرح ملي توسعه مشاغل خانگي يك طرح دو جانبه مابين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تجاي‌سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهي است كه توسط  جهاددانشگاهي اجرا مي شود.
وي با بيان اينكه طرح ملي توسعه مشاغل خانگي تاثير بسزايي در كاهش بيكاري دارد، اضافه كرد: اين طرح با هدف شبكه سازي، ايجاد شبكه ‌هاي عملياتي و نقش توسعه و واسطه بين متقاضي و اشتغالزايي اجرا  مي شود.
اين مقام مسئول ادامه داد: اين طرح در سه مرحله، بررسي و شناسايي مزيت‌ ها و توانمندي‌ هاي مناطق، توانمندسازي و آموزش متقاضيان و متصل كردن شاغلان خانگي به بازار فروش صورت مي گيرد.
شايان ذكر است؛ طرح ملي توسعه مشاغل خانگي همزمان با سراسر كشور در استان مركزي در حال اجراست.