اخبار

بازدید از کارگاه های پیشرانان عروسک سازی و عروسک بافی شهرستان مشهد

خراسان رضوئ

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خلاصه خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام می¬باشد روز سه شنبه مورخ 17 اسفند ماه 1400 بازدیدی از کارگاه های عروسک سازی و عروسک بافی سرکار خانم پاشنه طلا و سرکار خانم نصیری از پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی انجام گرفت. در این بازدید جناب آقای وطن پرست کارشناس محترم اشتغال و سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی، جناب آقای امیرپور کارشناس محترم مشاغل خانگی سازمان صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای قاسمی از کارشناسان محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند


متن کامل خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام می­باشد روز سه شنبه مورخ 17 اسفند ماه 1400 بازدیدی از کارگاه های عروسک سازی و عروسک بافی سرکار خانم پاشنه طلا و سرکار خانم نصیری از پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی انجام گرفت. در این بازدید جناب آقای وطن پرست کارشناس محترم اشتغال و سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی، جناب آقای امیرپور کارشناس محترم مشاغل خانگی سازمان صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای قاسمی از کارشناسان محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند از کارگاه های پیشران و تعدادی از افراد تحت پوشش آنان بازدید به عمل آمد. این نکته قابل ذکر است که سرکار خانم نصیری مبلغ 500 میلیون تومان و سرکار خانم پاشنه طلا مبلغ 300 میلیون تومان از تسهیلات مشاغل خانگی استان و با ایجاد 120 شغل پرداخت شده است.