اخبار

جلسه هم اندیشی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگي هرمزگان با جناب آقای حسن نظریان مشاور اتصال به بازار پیشران‌ ها و متقاضیان مستقل

هرمزگان

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

خلاصه خبر

جلسه هم اندیشی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگي هرمزگان با جناب آقای حسن نظریان مشاور اتصال به بازار پیشران‌ ها و متقاضیان مستقل


متن کامل خبر

دبیرخانه کارگروه اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان از جلسه هم اندیشی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگي با جناب آقای حسن نظریان مشاور اتصال به بازار پیشران‌ ها و متقاضیان مستقل طرح ملی مشاغل خانگي در تاریخ  1401/2/21، خبرداد.

شایان ذکر است: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار با سراسر کشور در استان هرمزگان در حال اجراست.