اخبار

بازدید سرکار خانم دکتر همتیان رئیس محترم دبیرخانه ساماندهی مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگاه های پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی خراسان رضوی

خراسان رضوئ

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

خلاصه خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام می باشد روز پنج شنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1401 سرکارخانم دکتر همتیان سرپرست دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به همراه دکتر جواد سخدری مدیر محترم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از کارگاه های پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی خراسان رضوی در مشهد بازدید نمودند.


متن کامل خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام می­باشد روز پنج شنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1401 سرکارخانم دکتر همتیان سرپرست دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به همراه دکتر جواد سخدری مدیر محترم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از کارگاه های پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی خراسان رضوی در مشهد بازدید نمودند.

سرپرست دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی با حضور در کارگاه پیشرانان طرح مذکور، از مشکلات و دغدغه های انها مطلع و در خصوص پیگیری برای رفع موارد اعلام شده به  آنها اطمینان داد که وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی همه جانبه از انها حمایت می کند،.

در این بازدید از کارگاه های سرکار خانم مربی پیشران فرش و گلیم، سرکار خانم درانی پیشران پوشاک، سرکار خانم بیک پور و موحدیان پیشران فرش و تابلو فرش، سرکار خانم غلامی پیشران پوشاک بازدید نمودند