اخبار

برگزاری کارگاه آموزش بازاریابی پیشرانان استان اصفهان

اصفهان

۱۴۰۱/۰۳/۰۲

متن کامل خبر

          به گزارش دبیرخانه اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان اصفهان، پنجمین جلسه کارگاه آموزش بازاریابی پیشرانان استان اصفهان با حضور محمد رجایی رامشه، مدرس حوزه بازاریابی و صادرات و پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در مرکز اموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد. در بخش اول این کارگاه به تیم سازی و کارگروهی و در بخش دوم کارگاه نیز به بررسی عملکرد فراگیران درباره شناخت مشتریان و بازار پرداخته شد.

 این کارگاه آموزشی در قالب اجرای فاز سوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور متقاضیان مستقل و پشتیبانهای همکار درطرح در حوزه بازاریابی و فروش برگزار می گردد.