اخبار

برگزاری جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه خیاطی سرکار خانم الهام ساعد پناه در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی

هرمزگان

۱۴۰۱/۰۳/۰۸

خلاصه خبر

برگزاری جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه خیاطی سرکار خانم الهام ساعد پناه در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی،در راستای اتصال به بازار در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


متن کامل خبر

دبیرخانه کارگروه اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان ازبرگزاری جلسه مشاوره حضوری پیشران حوزه خیاطی سرکار خانم الهام ساعد پناه در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاد دانشگاهی،در راستای اتصال به بازار در تاریخ  ۱۴۰۱/۳/۸، خبرداد.

شایان ذکر است: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار با سراسر کشور در استان هرمزگان در حال اجراست.