اخبار

بررسی راهکارهای توسعه مشاغل خانگی با همکاری شرکت تعاونی بانوان در اصفهان

اصفهان

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

متن کامل خبر

    به گزارش دبیرخانه کارگروه اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان اصفهان، روز 2 شنبه 29 خرداد ماه ،جلسه ای با هیات مدیره شرکت تعاونی بانوان اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برگزار گردید. در این جلسه فازهای اجرایی طرح به اعضا هیات مدیره و تعدادی از شرکت های تعاونی زیر مجموعه ارائه گردید و مقرر شد شرکت های تعاونی مستقردر شهرستان ها براساس مزیتهای شغلی موجود در منطقه (از جمله کشت زعفران، گیاهان دارویی، بسته بندی و فراوری) و همچنین توانمندی اعضا زیر مجموعه خود، از مدل اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی برای ایجاد و احیا مشاغل خرد و خانگی موجود بهره مند گردند.در اولین گام از این تفاهم نامه، از هفته اینده کارگاه های اموزشی بر اساس نیازسنجی صورت گرفته برگزار خواهد شد.

گفتنی است طرح ملي توسعه مشاغل خانگي با كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با هدف ايجاد اشتغال پايدار براي توانمندسازي متقاضيان و اتصال به بازار همزمان با سراسر كشور در این استان در حال اجراست.