اخبار

تقویت زنجیره ارزش نوغانداری بابل در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

مازندران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خلاصه خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مازندران نماینده جهاد دانشگاهی استان با دهیار روستای لمارون دیدار کردند در این دیدار ضمن بازدید از کارگاه نخ ریسی ابریشم خانم محمدی از پیشرانه‌ای نوغانداری روستای لمارون راهکارهای توسعه این فعالیت در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. آقای لاغری دهیار روستای لمارون عنوان نمود: در این روستا از حدود شصت خانوار ساکن تقریباً ۵۰ خانوار امکان شبکه سازی در زنجیره ارزش نوغانداری را دارند که در هر دوره می‌تواند بیش از شش تن پیله تولید نمایند.


متن کامل خبر

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مازندران نماینده جهاد دانشگاهی استان با دهیار روستای لمارون دیدار کردند در این دیدار ضمن بازدید از کارگاه نخ ریسی ابریشم خانم محمدی  از پیشرانه‌ای نوغانداری روستای لمارون راهکارهای توسعه این فعالیت در این منطقه  مورد بررسی قرار گرفت.

 آقای لاغری دهیار روستای لمارون عنوان نمود: در این روستا از حدود شصت خانوار  ساکن تقریباً ۵۰ خانوار امکان شبکه سازی در زنجیره ارزش نوغانداری را دارند که در هر دوره می‌تواند بیش از شش تن پیله تولید نمایند.

در این دیدار رمضان مهدی زاده مدیر تجاری سازی جهاد دانشگاهی مازندران نیز پیشنهاد ایجاد تعاونی تبدیل پیله به نخ ابریشم را مطرح نمودند که مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد واسطه توسعه ای در طرح ملی توسعه  مشاغل خانگی جهت تکمیل زنجیره ارزش این فعالیت زمینه همکاری بین رسته نوغانداری و فرش را فراهم نماید.

 در ادامه از کارگاه خانم محمدی یکی از پیشرانه‌ای طرح ملی مشاغل خانگی که ظرفیت های مناسبی برای تولید و پشتیبانی از مشاغل خانگی این رسته را داشته‌اند بازدید به عمل آمد. خانم محمدی با تهیه چرخ ریسندگی اقدام به نخ ریسی از پیله های تولیدی خود و دیگر فعالین روستا نموده است که با مشکلاتی همچون عدم وجود چرخ ریسندگی پیشرفته برای تولید نخ مرغوب تر و همچنین کمبود فضای مناسب برای تولید مواجه هستند.