اخبار

برگزاری لایو آشنایی با کسب و کار های خانگی (پیشه رودوزی سنتی)

سيستان وبلوچستان

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

خلاصه خبر

دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در نظر دارد در روز پنجشنبه مورخ 1401/04/02 لایو آشنایی با پیشه رودوزی سنتی برگزار نماید.


متن کامل خبر

دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در نظر دارد در روز پنجشنبه مورخ 1401/04/02 لایو آشنایی با پیشه رودوزی سنتی برگزار نماید.

این لایو که با حضور سرکارخانم زهرا فرنام پیشران فعال حوزه رودوزی سنتی و مدیر اجرایی طرح برگزار می شود به موضوعات ذیل اشاره خواهد شد :

1-تاریخچه رودوزی سنتی

2- آشنایی به ایزار کار

3- طرح ها و نقوش

4- شیوه دوخت

5- فروش