اخبار

بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک مشاغل خانگی در زنجان

زنجان

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

خلاصه خبر

در راستای اجرای فاز دوم و سوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به کارفرمایی و نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، تیم اجرایی پروژه از کارگاه تولیدی پوشاک لوتوس بازدید به عمل آورد.


متن کامل خبر

در این بازدید که با هدف نظارت بر فرآیند اجرای امور و پشتیبانی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی انجام گرفت، تیم اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان زنجان از کارگاه تولیدی پوشاک لوتوس در زنجان بازدید کرد. این کارگاه به صورت خانوادگی و در پارکینگ منزل شخصی خانم احمدلو دایر شده است.